Välkomna till GQSS årsmöte och föredrag om SXK-QO och GQSS segling i Grekland!


Årsmötet hålls på Bangatan 58 onsdag den 10 april, som inleds med mingel och fika kl. 18:00. Årsmötet börjar 18:30.


Motioner ska vara styrelsen tillhanda tre veckor innan. Motioner skickas till styrelsen@gqss.se.

Bilagor till årsmötet, samt inkomna motioner, kommer att ligga som länk på hemsidan två veckor innan.


Efter årsmötet visar Monica Storm bilder & berättar om SXK Qvinna Ombords härliga eskader i Grekland i höstas, där flera av GQSS medlemmar deltog.


Anmälan:

Anmäl dig här  senast 8 april.


Ring Camilla när du är framme så öppnar hon dörren.
Tel:0735-987874


Verksamhetsberätelse

Balansrapport_2023 kommer inom kort
Resultatrapport_2023 kommer inom kort
Revisionsrapport 2023 kommer inom kort


Dagordning
InformationOnsdag 10 april 2024Kl: 18:00- 21:00Bangatan 58, Göteborg